كلمات بعض اغاني السنسد بالنطق العربي

كلمات بعض اغاني السنسد بالنطق العربي


مشاهدة : 1569 احلا كلمات الاغاني افضل كلمات اغنية اي فنان و فنانة الاغنية مكتوبة على شكل كلام فقط

مقالات مشابهه موضوع على صله

النتائج 1 إلى 2 من 2
 1. #1
  كازوها كايتو غير متصل طالب ثانوي
  تاريخ التسجيل
  Jan 2013
  الدولة
  الشرقية .
  العمر
  15
  المشاركات
  573

  68 كلمات بعض اغاني السنسد بالنطق العربي


  هاااي
  هذي هي الكلماات
  انشاالله تعجبكم

  Tell me your wish

  تيرن ات اب
  جاست تيرن ات اب
  زاتس رايت قامون
  سواني مارى با نى مامسوكى انونن جاجون جومول مارى با
  نى مورى انون اسان يانول جوريو با
  جورى جو نارول با نان نويه جيني يا كوميا جيني يا
  تيريم كارول تاجو تالو با
  نون نيا جاري يه انجا
  كاجو ميهى كالوم سوكى مو تو دان جا
  كاسوم باتشا توجو بارادو
  بارام جالى ناليو بارودو
  جيكى ميسون نا سيسانون نوى كا
  كريو نانول ساراني
  اونجينا ميدا جومدو يول جوندو دا جوجو شيبا
  سواني مارى با ام جيني فور يو بوى)
  سواني مارى با ام جيني فور يور ويش)
  سواني مارى با ام جيني فور يور دريم)
  نى جيمان مارى با ام جيني فور يور ورلد)
  سواني مارى با
  جيررهان نادوري نون جيجا جي اني
  بيومان سينوارى نون موتشا بورياني
  اجى جومان جي يونا
  نون نايه سوبر ستار شايننج ستار سوبر ستار
  شيمى سوري جاتو توليمى هالى نى مومول ماكيو با
  اجى اسيسانون نوجيك نايه مودي
  هانو سوري جاتون بادوجا نيجى سومان نويه تشيه
  اونى نانون نويه جيل
  يوانون بيجيست فان
  جوريو نانول سارانيه اونيجنا ميدا جومدو ورجوندو دا جو شيبون
  نان جودى اروجودو شيبو هينجونى يوشين
  دى جي بوت ات باك اون
  جوريو نانول سارانيه
  اونجينا ميدا جومدو يول جوندو دا جو شيبو
  نان جودى سو وانل الاجاجو شيبو شيبو)
  ناننول ساراني نونايه ميوزك
  نانول سارانيه نونايه هينجون ديجو شيبون
  (نايه فاني لول سومجيم اوبشى مارى با
  نانون جيني جيرول بويو جورى
  نيجا جاجين جيرول بويو جورى
  نايه جيني نيجا دورا جورى
  سواني مارى با ام جيني فور يو بوى)
  سواني مارى با ام جيني فور يور ويش)
  سواني مارى با ام جيني فور يور دريم)
  نيجيمان مارى با ام جيني فور يور ورلد)
  سوني مارى با ام جيني فور يو بوى)
  سواني مارى با ام جيني فور يور ويش)
  سواني مارى با


  .................


  اغنية gee
  اها / ليسن بوى / ماى فيرست لوف ستورى
  اوا او اوا اوه او ييه / ماى اينجل / اند ماى جيرلز
  ماى صان شاين / اه اه ليتس جووووووووو
  نومو نومو موتشو نونى نونى بوشا / سومول موشى جيسو تالى نون جيرل
  جى جي جى جي بيبى بيبى بيى / جي جى جي جى بيبى بيبى بيبى
  اوه نومو بوكو رو وه تشابودو اوبسو / سرانجى باجاسو سوجو بون جيرل
  جى جي جى جي بيبى بيبى بيبى / جي جى جي جى بيب بيب بيب بيب بيب بيب
  اوتو كيهاجو / اوتوك هاجو / تولى نونمام / تولى نونا مونيو
  دوجون دوجون جوريو بامين جامدو مونى ريجو
  نانون نانون بابون جاوا يو جودى جودى باكى مورى نين بابو كري جودن بونون نان
  نامو بان جاك بان جاك نونى بوشا / نو نو نو نو نو/ نومو كمجاك كمجاك نولان نانون / اوه اوه اوه اوه اوه
  نومو جاري جاري مومي تالا / جي جى جي جى جي / اوجاجو نوبى او ياه / اوجاهون يانجى او يا يا ياه
  اوه نامو نامو يبو مامي نومو يبو/ تشونونى بانيسو كوك جي بين جيرل / جي جى جي جى بيبى بيبى بيبى
  جى جي جى جي بيبى بيبى بيبى / نومو ناتو جاوا مانجيل سوجا اوبسو / سارانجى تابارو هوك كونن جيرل
  جى جي جى جي بيبى بيبى بيبى / جي جى جي جى بيب بيب بيب بيب بيب بيب
  اوجو مونجو اوجو مونجو وايو / ساجو بونا / سوجو بونا نونيو
  مولا مولا مولا مولا مولا مولا هاميو ميجودى مانجى ريجو/ تشيني تشيني جودو مالهاجو
  جونمالونى جونمال موماليو / بابو هاجيمان جيدين بونون نان
  نامو بان جاك بان جاك نونى بوشا / نو نو نو نو نو/ نومو كمجاك كمجاك نولان نانون / اوه اوه اوه اوه اوه
  نومو جاري جاري مومي تالا / جي جى جي جى جي / اوجاجو نوبى او ياه / اوجاهون يانجى او يا يا ياه
  ميدو موتى نونجول نومو بوكى روا هانون نال/ اوه وئها او وئها ييه/ يون جيجا انون جالكا/ اوتوكيا جون جالكا
  توجن توجن مامجو ريميو بارا بوجو اى
  نامو بان جاك بان جاك نونى بوشا / نو نو نو نو نو/ نومو كمجاك كمجاك نولان نانون / اوه اوه اوه اوه اوه
  نومو جاري جاري مومي تالا / جي جى جي جى جي / اوجاجو نوبى او ياه / اوجاهون يانجى او يا يا ياه
  نامو بان جاك بان جاك نونى بوشا / نو نو نو نو نو/ نومو كمجاك كمجاك نولان نانون / اوه اوه اوه اوه اوه
  نومو جاري جاري مومي تالا / جي جى جي جى جي / اوجاجو نوبى او ياه / اوجاهون يانجى او يا يا ياه


  ............


  snsd OH
  جونى الدون نيجا انيا براند نيو ساوند
  سيرو واجين ناوا هامكي وان مور راوند
  دانس دانس دانس تيل وى ران ذيس تاون
  اوبا اوبا البى البى داون داون داون داون
  هى اوبا ناجوم با نارول جوم بارا با
  (تشوميا ايرون نيمال توه ها)
  مورى دو هاجو هاوجيندو هين نون دى
  (وى نومون مان مامو رونى)
  دوجو ن دوجون جا سومي تاليو وايو
  جاكو جاكو سانج سان مان هانون جويو
  اوتوكى هانا كينوب دون نيجا
  مال هاجو شيبو
  اوه اوه اووه بارول سارانيه
  اه اه اه اه ا ماني ماني هى
  سوجى بونى جي بوتى مايو
  جيشين ميني نولى جيدو مارا يو
  تو بابو جاتو مالبونيا
  اووه جونى الدون نيجا انيا براند نيو ساوند
  سيرو واجين ناوا هامكي وان مور راوند
  دانس دانس دانس تيل وى ران ذيس تاون
  اوبا اوبا البى البى داون داون داون داون
  اوبا جام كان مان جام كان مان ديرو با
  (جاكو تين يجى نون مال جو)
  دونج سينو رومان سينجا كاجى مارا
  (ايليون دى مونهو وى هال جو)
  مولا مولا نى مامول جانيو مولا
  نينشى اوبكى جانج نان مان تشينون جوليو
  اتوتوكي هانا ايتشو روب نون سارام ما
  (دو رو باجون مال
  اوه اوه اووه بارول سارانيه
  اه اه اه اه ا ماني ماني هى
  سوجى بونى جي بوتى مايو
  جيشين ميني نولى جيدو مارا يو
  تو جيرو ميونا اولجى دو مولا
  جونى الدون نيجا انيا براند نيو ساوند
  مونجا دارون اونل مانون توجون مام
  دام دام ميروجى ماوا مان نا
  اوبا اوبا ايدورون نو نو نو نو
  تيل مي بوى بوى لوف ايت ايت ايت ايت ايت ايت ايت اه
  اوه اوه اوه بارول سارانيه
  اه اه اه اه ا ماني ماني هى
  اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه بارول سارانيه
  اه اه اه اه اه اه اه ا ماني ماني هى
  تو بابو جاتون مالبون يا
  اوه اوه اوه اوه
  اه اه اه اه
  اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه بارول سارانيه
  اه اه اه اه اه اه اه ا ماني ماني هى
  اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه بارول سارانيه
  اه اه اه اه اه اه اه ا ماني ماني اوه


  ..................

  اغنية Hoot
  نون كامباجال سايى نون تو شيك ات اب)
  جينا جانين يوجاديل جومان جووم بوا
  انين تشوج مودورين تشوج جاشى بيكين كوسوم
  اسانهى دا دا دا دا دا دا

  جوجومان نيجا تشينجو راميون اوتيه
  موتو توبهان مالتو نومو ابا نان
  ارون جي اكسو جيجيو جانون جون جونمال شيرو
  سوجسانهى دا دا دا دا دا دا

  اوديل تشودابوا نان يوجى انين ديه

  نوتي مونى نى ما اومون جابوتى بجو
  اجين نيجا ماسو جولكى نى جاسارين
  تروبل تروبل تروبل
  ناريل نويسو
  نونين شى شى شى
  نانون هو هو هو

  توجى بيين نى مارى نا سانتشو ابجودو
  داشى جون دو بونجى تشانس نون يوجشى
  تروبل تروبل تروبل
  تيريل نويسو
  نونن شى شى شى
  نانين هو هو هو

  اه اه

  تارون يوجااى هامجونى بو باجوت تاني
  بيونميون كوت نون اجيجدو جونشين موت تشاريجو اتشى
  كو تيدورو جون يوجا موت مانال جودا يون ونهى نون

  تشاكاك مارا نون كوبى دوجا انيا
  نو ماريااا

  نو تيمونى نى ماومن جابوت ابجو
  اجين نيجا ماسو جولكى
  ماسو جولكى
  نى هواسارين اوه نونين ترابول)
  ترابول ترابول ترابول
  ناري نويسو
  نونن شى شى شى
  نانين هو هو هو
  توجى بيين نى مارى نا سانتشو ابجودو
  داشى جون دوبونجى تشانس
  داشى جون دوبونجى
  نون يوجشى ترابول ترابول ترابول
  ترابول ترابول ترابول ييه
  تريل نويسو
  نونن شى شى شى
  نانين هو هو هو اوه ووه)

  مولسو جيسو تيريو ميون جارانجى
  نيجا ماندون سيركل نونن جاجيجى
  مودجى انون مارى ديدامان توهي
  كريدو نان نوتشوروم هواسارين انسولجى

  نو تيمونى نى ماومن جابوت ابجو
  اجين اجين نيجا نيجا ماسو جولكى ماسو جولكى)
  نيجاسارين ترابول ترابول ترابول
  ترابول ترابول ترابول
  ناريل نويسو
  نانين شى شى شى
  نانين هو هو هو

  توجى بيين نى مارى نا سانتشو ابجودو
  داشى جون دوبونجى تشانس دوبونجى تشانس)
  نون يوجشى ترابول)
  ترابول ترابول ترابول ترابول)
  ناريل نويسو
  نانين شى شى شى
  نانين هو هو هو  ناااطره تقيوومكم

  ;glhj fuq hyhkd hgsks] fhgk'r hguvfd

  من مواضيع كازوها كايتو :


 2. #2
  كازوها كايتو غير متصل طالب ثانوي
  تاريخ التسجيل
  Jan 2013
  الدولة
  الشرقية .
  العمر
  15
  المشاركات
  573

  رد: كلمات بعض اغاني السنسد بالنطق العربي

  اسفه الخط صغير ماكنت اعرف


Content Relevant URLs by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.